jest bezpieczne

Najlepsza ochrona dla produktów i personelu

Urządzenie Vision zapewnia wzorową ochronę przed kontaktem i maksymalne bezpieczeństwo podczas konserwacji i obsługi.

Zdalne sprawdzenie statusu urządzenia
Zdalny dostęp pozwala na obsługę, monitorowanie i analizowanie procesów klejenia w przeglądarce internetowej z dowolnie wybranego miejsca.

Bezpieczne napełnianie
Opcjonalny system automatycznego napełniania pozwala utrzymać personel z dala od urządzenia do topienia klejów, skrócić czas między kolejnymi napełnieniami i uniknąć nieplanowanych przestojów.

Bezpieczna konserwacja i uruchomienie
Osłona CoolTouch na porcie połączeniowym FlexPort chroni personel przed gorącymi powierzchniami i minimalizuje ryzyko poparzeń.